Споделете в
Оценете

ДЕЦИМА (лат. decimus — десети) сложен (съставен) интервал, включващ 10 степени.

 

Децима