Оценете

ДЕТОНИРАНЕ (фр. detonner — избухвам, експлодирам) — неточно интониране. При пеене се среща в резултат на липса на корелация между гласа и слуха, при недостатъчен слухов контрол, при гласова умора, неразположение, неправилна постановка, физиологични увреждания на гласовия или слуховия орган или при недостатъчно развити вокално-хорови навици.

Детониране