Оценете

ГАВОТ (фр. gavotte) старинен френски танц в размер 4/4 или 2/2. Започва с непълен такт от две четвъртини или с половина нота. Среща се като част от старинна сюита, балет или самостоятелна инструментална пиеса (Прокофиев). Танцува се по двойки с различни фигури. През XVIII век става популярен в цяла Европа като дворцов и салонен танц. Много композитори пишат гавоти като отделни жанрови пиеси или част от сюити.

За популярността на гавота допринесъл Жан-Батист Люли, който го въвежда в балета и операта. Oбразци на гавот с най-висока художествена стойност се срещат в инструменталната сюита. Купрен го използва в произведенията си за клавесин. Интересен е гавотът на Рамо със своите 15 вариации. Среща се и в сюитите на Бах и Хендел, както и на много други композитори от 18 век.

Гавот