Споделете в
5/5 - (1 vote)

ВОКАЛНО-ХОРОВИ УМЕНИЯ И НАВИЦИ — певческа стойка, дишане, звукообразуване, дикция, строй и ансамбъл, които в своето единство осигуряват правилно развитие и усъвършенстване на гласа, точно и изразително пеене.

Вокално-хорови умения и навици