Оценете

ВОКАЛНА МУЗИКА — музика, предназначена за пеене — солово, ансамблово или хорово изпълнение със или без съпровод.

Вокална музика