Оценете

ВОДЕВИЛ (фр. vaudeville)
1. Комедиен жанр със злободневен сюжет, с танци и музика в оперетен стил.
2. Заключителна част от последното действие на комична пиеса, опера, оперета, в което
актьорите изпълняват куплетни песни с танцови движения.

Водевил