Оценете

ВИРТУОЗ (лат. virtus — добродетел, мъжество, талант) изпълнител музикант, владеещ до съвършенство художествено-техническите възможности на даден инструмент. Виртуози музикални изпълнители са: Н. Паганини, Фр. Лист, Д. Ойстрах, Коган, Казалс, Растропович, Рихтер, Вайсенберг и др.

Виртуоз