Оценете

ВЕРИЗЪМ (ит. vero — истински, действителен, реален) художествено направление в литературата, изобразителното изкуство и в музикалното, сродно на Френския натурализъм, появило се в Италия в края на 19 в.

Веризъм разкрива социалните конфликти и условията в антагонистичното буржоазно общество при зараждащия се капитализъм. Критичният му характер и вярната картина на действителността обаче не показва изхода в борбата за по-добро бъдеще. Негови видни представители:

  • в литературата са Дж. Верга, Л. Капуана, Г. Делда;
  • в изобразителното изкуство — Ф. Палици, В. Валда;
  • в музиката, главно в оперното творчество — П. Маскани, Р. Леонкавало, Дж. Пучини и др., където са отразени дълбоки преживявания на героите, остри драматични конфликти и ефектни ситуации с ярка емоционалност. Съществено във веризма като оперен стил е това, че подбира своите герои от народа.
Веризъм