Оценете

ВАРИАЦИЯ (лат. variatio — изменение, различие) изменено повторение на дадена музикална тема, където някои от частите са написани във вариационна форма (Бетхoвен, соната № 12 за пиано). Вариациите могат да бъдат написани и върху тема, заимствувана от друг композитор (например Вариации от Брамс върху тема от Хайдн или вариации от Бритън върху тема от Пърсел).

Вариация