Оценете

ВАЛС (фр. valsе) популярен танц в тривременен размер, умерено или умерено бързо темпо. Появил се е във Виена в края на 18 в. и е получил разпространение в цяла Европа. Голяма популярност имат валсовете на австрийския композитор Йохан Щраус-син (кралят на валса) — “На хубавия син Дунав”, “Приказка за Виенската гора” и др., “Покана за танц” от Вебер, валсовете от Шуберт, от Шопен, от Глинка “Валс Фантазия” и др. Среща се и като част от симфония (Берлиоз, Чайковски, Прокофиев).

Валсът е общо название на бални и народни танци в размер 3/4.

Изпълнява се главно в закрита позиция. Най-разпространената фигура във валса е пълно обръщане в 2 такта с 3 стъпки във всеки.

Отначало валсът става популярен във Виена през 1780-те години и се разпространява в много страни. По-късно са създадени много негови разновидности. Валсът, особено със закрити позиции, става образец за създаване на редица други бални танци.

Произход
Възниква под влияние на редица танци на европейски народи. Корените му се откриват в популярния за времето си танц „матеник“ и неговата разновидност „фурианте“, изпълнявани на празник в чешките села, също във френския танц „волт“ („лаволта“), както и в австрийския „лендлер“ – най-близък до валса от неговите предшественици.

През XIX и началото на XX век съществуват няколко форми на валса, включително някои в размер 2/4, 6/8 и 5/4.

Разновидности
Бързите форми се наричат виенски валс, а бавните – английски валс.
Валс по международен стандарт се танцува само в закрити позиции.
Може да се танцува и в открити позиции, както са танцували в Италия в края на XVIII век.
Вижте също
Английски валс
Виенски валс

Валс