Оценете

БУРЕ (фр. bourree, от bourrer — тъпча) старинен френски народен танц в подвижно темпо, в размер 4/4 или 2/2 и афутакт от четвъртина нота. Среща се в английските и френските сюити на Й. С. Бах, в сюити от Рамо и други композитори от 18 в. Въведен е в балета и операта от Люли.

Буре е танц, възникнал през 16 век във Франция. Съществува като танц по двойки, както и като формационен танц в две редици. В края на 16 век става популярен във френските благороднически дворове. През 17 и 18 век благородническата и народната форма претърпяват различно развитие. Танцът намира широко приложение – pas de Bourrée става основна стъпка в балета, Люли го въвежда в операта. След 18 век се разпространява и извън границите на Франция. Особено известна става буре-интерпретацията на Йохан Себастиан Бах (BWV 807).

Буре