Оценете

БУРДОН (фр. bourdonner — бръмча, тананикам)
1. Продължително звучащ басов тон подобно на ручило на гайда.
2. Нисък басов регистър при органа.

Бурдон е вид флейтов регистър при органа. Има характерен бръмчащ, дълбок, натрапчив и ясен звук, с обертонови оттенъци.

Почти винаги бурдонът е 16′, което значи, че тръбата за най-ниския тон от регистъра трябва да бъде толкова висока, но тъй като тръбите са затворени, физическата им височина е наполовина. В по-редки случаи се среща и като 8-футов регистър, а при по-големите инструменти фигурира и като 32′ (в педала).

Тръбите могат да бъдат изработени от метал или от дърво, като в съвременното органостроене се предпочита дървото. Стените има са дебели и са с квадратно сечение.

Тъй като в повечето случаи различните строители на тръбните органи адаптират наименованията на регистрите към езика си, често пъти регистърът „Bourdon“ може да бъде срещнат под името „Bordone“ при италианскиите или „Bordun“ и „Untersatz“ – при немските.

Бурдон