Оценете

Бихармоничен минор (ориенталски,цигански,маджарски). В сравнение с натуралния вид тази разновидност на минора е с повишена IV и VII степен.

В бихармоничния минорен лад са налице четири полутона: между II-III, IV-V, V-VI и VII-VIII степен, две секунди между III-IV и VI-VII степен. Цял тон има само между I и II степен.

Бихармоничен минор