Оценете

Бихармоничен мажор (ориенталски,цигански,маджарски). В сравнение с натуралния вид, тази разновидност е с понижена II и VI степен.

В бихармоничния мажорен ладса налице 4 полутона – между I-II,III-IV,V-VI и VI-VII степен, две увеличени секунди (два хиатуса) – между II-III и VI-VII степен. Цял тон има само между IV и V степен.

Бихармоничен мажор