Оценете

БЕМОЛ (фр. bemol) хроматичен знак за понижение с половин тон на степен от звукореда. Бемолът е знак за алтерация

Бемол