Оценете

БЕЛКАНТО (ит. bel canto, belcanto — прекрасно пеене) вокален стил от средата на 17 до първата половина на 19 в. в Италия, свързан с изискванията за красиво, изразително, леещо се пеене, с изява на блестящи вокално-технически и художествени възможности на певеца, с артистично изпълнение на трудни пасажи и умение за импровизация в стила на композитора при оперно изпълнение. Терминът белканто и днес понякога се използва в смисъл на безупречно, изискано пеене.

Белканто