Споделете в
5/5 - (1 vote)

БАЛАДА (фр. ballade) – вокално или инструментално лирико-епично произведение с повествователен характер, с приказно, легендарно или историческо съдържание, възпяващо герои или събития. Широка популярност имат баладите “Горски цар” от Шуберт, “Нощен
преглед” от Глинка, “Първата Валпургиева нощ” от Менделсон, Б. на Шуман, Брамс, Шопен и др. У нас балади са писали Ф. Кутев — “Клепалото бие”, Д. Сагаев — “Стълбата на свободата”, Т. Попов — “Балада за воеводата”, Д. Петков — Баладична кантата “Децата от Ястребино”

Балада