Оценете

АТОНАЛИЗЪМ – явление в музикалното творчество, при което отпада ладовата организация на тоновете и функционалната връзка между акордите в музиката. Атонализма създава опасност от хаос и деструкция и довежда до възникването на додекафонията и пуантилизма, които се отличават със своите строги конструктивни норми, въвеждащи нов тип организация на звуковия материал. Атонализма е свързан с естетиката на експресионизма и се корени в социалните условия на буржоазното капиталистическо изкуство от Първата световна война.

Атонализъм