Оценете

АРИОЗО (ит. arioso — като ария)
1. Малка ария.
2. Кратка инструментална пиеса.
Ариозо е къса вокална мелодия, част от оперно действие, която по характер и структура представлява нещо средно между ария и речитатив. Най-често отразява само един лиричен момент. Ариозото може да бъде и по-развито, отразяващо два последователни момента, като например при някои творби на Хендел.

Ариозо