Оценете

АРАНЖИМЕНТ, АРАНЖИРАНЕ (фр. arrangement — уреждане, подреждане) преработване на музикално произведение от един за друг вид състав, напр. на хорова пиеса от смесен за мъжки хор, от четиригласен за тригласен хор, на оркестрова пиеса от симфоничен за духов състав и пр. при максимално придържане към оригинала.

Аранжимент, аранжиране