Оценете

АНТРАКТ (фр. entre — между; acte — действие)
1. Времето между отделни действия на музикално-сценични произведения (опера, балет, театрално представление, концерт и др.).
2. Оркестрова част между отделни действия (напр. в оперите “Лоенгрин” от Р. Вагнер, “Кармен” и “Арлезианката” от Ж. Бизе, а също и при някои драматични произведения като музиката към “Егмонт” от Бетховен и др.)

Антракт