Оценете

АНСАМБЪЛ (фр. ensemble — заедно)
1. Съвместно изпълнение на певци и инструменталисти.
2. Малък състав от изпълнители.
3. Художествен колектив с отделни състави — хор, оркестър, танцова трупа, напр. ДАНПТ с художествен ръководител Ф.Кутев.

Ансамбъл