Оценете

АЛТЕРНАТИВО (ит. alternativo — редуващ се, променлив)
1. Среден дял на сложна триделна форма.
2. Означение за повторение на части в старинни танцови пиеси.

Алтернативо