5/5 - (6 votes)

АКЦЕНТ (лат. – ударение) подчертаване, изтъкване по сила  на тон или акорд в музикалната пиеса. Отбелязва се със знаците над или под нотите, за. които се отнася. Тактовата черта също е знак за акцент, подчертаващ силното метрично време. Освен този вид акцент в музиката съществуват агогичен акцент (при смяна на темпото) и динамичен акцент (рязка смяна на динамиката).

Акцент