5/5 - (6 votes)

АДАДЖО, Адажио (ит. — бавно)

1. Бавно темпо в музиката.
2. Название на музикална пиеса или част от произведение в бавно темпо.

Основно видовете темпо в музиката се делят на три – бавно, умерено и бързо. Обозначават се в арматурата на нотописа, обикновено с италиански термини, които не във всички случаи съответстват буквално на темпото и по-скоро искат да уточнят начина на интерпретация, отколкото да фиксират неговата скорост.

Основни бавни видове темпо са Grave (тежко), Largo (широко), Lento и Адажио (бавно).

Умерени са Andante (ходом), Moderato (умерено), Sostenuto (сдържано).

Бързи са Allegro (бързо), Vivo (живо), Presto (бързо, по-бързо от Allegro).

 

Адажио