Споделете в
5/5 - (1 vote)

Абсолютен слух (от латински -безусловен, съвършен)

способност на човека да определя или възпроизвежда с глас точната височина на отделни тонове, тонови последования, интервали и акорди изолирано, без слухова опора на други, чиято височина е била предварително известна.

Абсолютен слух