Споделете в
Оценете

#даскалътпомузика #койискашестица

Можем да се изпитваме, дори да сме във ваканция, нали?
В каналите на Даскалът по музика в YouTube, Facebook и в Музикална Училищна Телевизия – МУТВ са публикувани двата епизода на интервюто с Васко Кръпката / Vasko The Patch.
“Лошият” Жабок на Даскалът по музика е решил отново да пише шестици на учениците, които ще отговорят правилно на зададените от него въпроси… този път на всички – пети, шести и седми клас.
Знаете какво да направите, нали?
1. Харесайте видеото;
2. Отговорете на зададените въпроси;
3. Имате и допълнителен шанс – трети въпрос.
Трябва да отговорите правилно на 2 от трите въпроса.
Вие сте. Срок – до понеделник 0:00 часа.
Знам, че можете.
Даскалът!
#5клас #6клас #7клас #жабокътнадаскала

Жабокът на Даскалът по музика – Кой иска шестица – 12.03.2020