Споделете в
4.7/5 - (29 votes)

Натиснете бутона СЛЕДВАЩ, за да започнете теста.

Вашето име
Клас
Номер в класа
Електронна поща (ако желаете резултатът да се изпрати до Вас)

Благодаря за участието Ви!
Даскалът по музика
22.05.2024

Ако сте готови, натиснете бутона ИЗПРАТИ. Ако не сте сигурни за някой от отговорите, можете да се върнете назад като натиснете бутона ПРЕДИШЕН.
След като натиснете бутона ИЗПРАТИ, ще видите резултата си като точки, брой правилни отговори и времето, което Ви е било необходимо за решаването. Ако не сте ппълнили полето електронна поща, можете да направете снимка на екрана.

Не забравяйте, че можете да попълвате този тест неограничен брой пъти 🙂Публичен тест по музика