Radio Music – ученически проект

Radio Music – ученически проект

Radio Music е проект, осъществен от ученици в пети клас. Идеята Учениците имаха няколко осъществени проекти, които бяха заложени в учебната програма. Такива бяха проектите за народните будители, Коледни и Новогодишни празници, Националният празник на България. Тези проекти са добри,