Примерен 5 клас – Какво научих през първия срок

Тест по музика за 5 клас

Примерен 5 клас – Какво научих през първия срок Този тест е примерен, базиран на учебния материал по музика за пети клас на издателство Клет – Бувест 2000. Целият тест съдържа 10 въпроса. Максималният брой точки, които можете да получите