Радио Велико Търново за проекта 24 май в изкуството 2021

Интерактивен тест

Интервюта за радио Велико Търново относно проекта “24 май в изкуството” и теста към него, както и за проекта “Виртуална разходка из Велико Търново”. Аудио за проекта “24 май в изкуството”: Аудио за “Забележителности на Велико Търново, чрез виртуална разходка”:

24 май в изкуството – образователен урок/проект по музика

24 май в изкуството - образователен урок

РУО град Велико Търново обяви месец май 2021 година, за месец на образованието, културата и духовността. В тази връзка, учениците от 5в клас, под ръководството на класния си ръковител Добрин Пелтеков, реализираха проект, който може да се ползва като празничния