Виолончело – история, устройство, звукоизвличане, нотиране

Виолончело – история, устройство, звукоизвличане, нотиране

 Виолончелистката и преподавателка Нели, представя кратка история, устройство, звукоизвличане на инструмента виолончело. Виолончелото (чело) е от семейството на струнните лъкови инструменти – цигулка, виола, чело и контрабас. Челото представлява голяма резонаторна кутия със задна и предна дъска и два