Посещение в РД ПБЗН Велико Търново

Посещение в РД ПБЗН Велико Търново

Учениците от 5в и 5а клас на ОУ “Св. Патриарх Евтимий” посетиха регионална дирекция Пожарна и Аварийна безопасност Велико Търново (Пожарната). На 25.октомври 2017 година учениците от 5в клас с класен ръководител Добрин Пелтеков посетиха Пожарната във Велико Търново. Това