Феликс Менделсон – Бартолди 1809-1847

Феликс Менделсон Бартолди

През първата половина на XIX в. в Германия твори всестранно надарен музи­кант – Феликс Менделсон – Бартолди. Той е бележит композитор, знаменит диригент, пиа­нист-виртуоз, цигулар и органист. Личното си творчество съчетава с голяма му­зикално-обществена и просветителска дейност. Менделсон е един