Тракийска фолклорна област

Тракийска музикално фолклорна област

ТРАКИЙСКА МУЗИКАЛНОФОЛКЛОРНА ОБЛАСТ  Тракийската музикалнофолклорна област (Тракийска фолклорна област) се простира на изток от Ихтиманските възвишения до Черно море, на север до Средна гора и Източна Стара планина, а на юг – до Родопите, част от южната ни политическа граница