Примерен 5 клас – Какво научих през първия срок

Тест по музика за 5 клас

Скъпи петокласници! Наближава краят на първия срок на учебната година. С този тест ще имате шанса да оцените знанията си, натрупани през изминалите месеци. Целият тест съдържа 10 въпроса. Максималният брой точки, които можете да получите е 20. Има въпроси

Примерен 6 клас – Какво научих през първия срок

Тест по музика за 5 клас

Примерен публичен тест по музика за края на първи срок в шести клас. Целият тест е с 11 въпроси. Максималният брой точки, които можете да получите е 24. Има 3 въпроса с кратък отворен отговор. В полето на единия трябва

Обреди и обичаи от календарния цикъл – публичен тест

Обреди и обичаи от календарния цикъл – публичен тест

Здравейте, Това е тест, чрез който можете да проверите знанията си за “Обреди и обичаи от календарния цикъл”. Тестът е с продължителност 10 минути и НЕ съдържа отворен отговор. На някои от въпросите може да се отговори с повече от

Какво знам по музика – 2

Какво знам по музика – 2

Здравейте, приятели на музиката! Това е тест, чрез който можете да проверите общите си познания по музика. Целият тест съдържа 7 въпроса. Максималният брой точки, които можете да получите е 17. Има въпрос с кратък отворен отговор. На него трябва