Инструментален концерт и симфония

Инструментален концерт и симфония

Едно от най-големите постижения на бароковата епоха е усъвършенстването на музикалните инструменти, което от своя страна води до бурно развитие на инструменталните жанрове. Кончерто гросо (от итал. – голям концерт) е типичен бароков жанр, написан за голям брой инструменти и

Сонатна музикална форма

Сонатна форма

След като в пети клас се запознахме с едноделна – a, двуделна проста форма – ab и триделна проста форма – aba, в шести клас с рондо форма – ABACA…, вариационна форма – АА1А2…и сложна триделна форма при която всеки