Сергей Прокофиев 1891-1953

Сергей Прокофиев

Сергей Прокофиев е един от най-видните представители на руското и съветското музикално из­куство, композитор със световно признание, диригент и пианист. Със своите най-хубави произведения Сергей Прокофиев се нарежда сред бележитите композитори на XX век, чието творчество маркира най-прогресивни и стойностни