НУМСИ “Христина Морфова”

НУМСИ Христина Морфова

По покана на ръководството на НУМСИ “Христина Морфова” Стара Загора, в лицето на директора г-н Красимир Къшев и художествен мениджър Нели Хазан, през октомври 2023 година беше проведено вътрешноинстуционална квалификация за учителите. Темата на обучението “СТЕАМ проекти, като средство за