Музикален фолклор на Средна Северна и Североизточна България

Северняшка фолклорна област

Музикален фолклор на Средна Северна и Североизточна България Взаимните контакти на населението в Средна Северна и Североизточна България предимно с преселници от Стара планина и Тракия в процеса на историческото развитие съдействуват за оформянето на ярък и разнообразен музикалнофолклорен стил.

Музикален фолклор на Северозападна България

Северняшка фолклорна област

Музикален фолклор на Северозападна България Музикалнофолклорната култура на населението от Северозападна България, въпреки богатството на местния стил, носи отпечатъка на известно влияние от съседните страни – Румъния и Сърбия, което се е отразило предимно по отношение на бързото отмиране на