Рок опера – урок с Николо Коцев, автор на рок операта “Нострадамус”

Николо Коцев за рок операта Нострадамус

Рок опера – урок с Николо Коцев. Този видео урок/интервю с Николо Коцев беше провокиран от заложения материал в учебник по музика за седми клас за рок операта Нострадамус. Какъв по-добър начин за преподаване на урок, свързан с рок операта,

Рок опера – възникване, особености

Рок опера - Николо Коцев

Рок опера – възникване, особености След кратко проучване, предимно в англоезичните сайтове, мога да кажа, че рок операта като жанр се появява в края на 60те години на 20ти век в Британия. Реално това е концептуален албум с идеята да