Образователен концерт на ПФА Искра

Образователен концерт на ПФА Искра

Образователният концерт на Професионален Фолклорен Ансамбъл “Искра” беше организиран съвместно с читалище “Искра” и ОУ “Св. Патриарх Евтимий”. Учениците от прогимназиален етап на обучение имаха възможност да се запознаят с фолклорните области на България, с различните видове носии, музикални инструменти