Среща с пътешественика Пламен Узунов

Среща с пътешественика Пламен Узунов

Проектът на Добрин Пелтеков “Срещи с ….”  доведе пътешественика  Пламен Узунов при учениците от ОУ “Св. Патриарх Евтимий” Велико Търново. 9. ноември 2017 година, Велико Търново. На визитката, под името на Пламен Узунов пише Global Explorer. Той е посетил над 70