Кристоф Глук – подробна биография

Кристоф Вилибалд Глук

КРИСТОФ ВИЛИБАЛД ГЛУК 1714 – 1777 „Глук е Микеланджело на музикантите“ Кърней. Ако трябва да определим най-точно областта, в която приносът на Глук е най-значим и ценен в социално, естетическо и музикално-професионално отношение, това несъмнено ще бъде оперният театър. Не