В долината – Ойген д’Албер

В ДОЛИНАТА - Музикална драма е две действия и пролог  Ойген д'Албер

В ДОЛИНАТА – Музикална драма е две действия и пролог  Ойген д’Албер Либрето: Рудолф Лотар ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА: Себастиано, богат земевладелец — баритон Томазо, старейшина на селото — бас Моручо, слуга в мелницата — баритон Марта — сопран Пепа — сопран

Ойген д’АЛБЕР

Ойген д’АЛБЕР

Ойген д’АЛБЕР (Eugen d’Albert 1864–1932) Ойген Д’Албер е един от най-значителните оперни композитори-веристи в немската музика. В своето творчество той използува методите на възникналия през последните години на XIX в. италиански оперен стил, познат под името „веризъм“. Ойген д’Албер е