ЛОЕНГРИН (Lohengrin) – опера от Вагнер

ЛОЕНГРИН - Голяма романтична опера в три действия (четири картини) - Рихард Вагнер

ЛОЕНГРИН – Голяма романтична опера в три действия (четири картини) – Рихард Вагнер Либрето Рихард Вагнер ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА: Хайнрих Птицелов, германски крал — бас Лоенгрин — тенор Елза фон Брабант — сопран Херцог Готфрид — без пеене Фридрих фон Телрамунд,