Кристоф Глук – подробна биография

Кристоф Вилибалд Глук

КРИСТОФ ВИЛИБАЛД ГЛУК 1714 – 1777 „Глук е Микеланджело на музикантите“ Кърней. Ако трябва да определим най-точно областта, в която приносът на Глук е най-значим и ценен в социално, естетическо и музикално-професионално отношение, това несъмнено ще бъде оперният театър. Не

Кристоф Вилибалд ГЛУК кратка биография

Кристоф Вилибалд Глук

Кристоф Вилибалд ГЛУК (1714–1787) Кристоф Вилибалд Глук е един от най-значителните представители на оперното творчество от XVIII в., извършил в него голяма реформа. Той се стреми да превърне италианската опера сериа (сериозна опера) в истинско музикално-драматично произведение, изчистено от всички