Интерактивен проект по случай 3 март – национален празник на България

3 март 2021 - проект по музика на 5в клас

В учебника по музика за пети клас (Булвест 2000) е заложено реализация на проект по случай 3 март – националният празник на България. Учениците трябва да се разделят на екипи, да съберат и обменят мнения и информация по електронна поща,