Адолф АДАМ

Адолф Адам

Адолф АДАМ (Adolhpe Adam 1803–1856) Адолф Адам е виден представител на френското оперно творчество от първата половина на XIX в. Той е създал над 50 оперни и балетни произведения, някои от които, като оперите „Пощальонът от Лонжюмо“ и „Ако бях