Добруджанска фолклорна област

Добруджанска фолклорна област

 Добруджанска фолклорна област – проект Видео урок за Добруджанска фолклорна област. Материалът се изучава в часовете по музика за шести клас. Използваният видео, снимков и аудио материал е единствено с образователна цел. Този урок е подготвен, заснет и монтиран

Добруджанска музикалнофолклорна област

Добруджанска фолклорна област

Добруджанска музикалнофолклорна област Поради обществено-икономически, исторически и политически причини населението на Добруджа е било подложено на значителни миграционни движения. Затова в музикалния фолклор на Добруджа особено силно се чувствува влиянието на тракийския музикален стил, отчасти на балканджииската фолклорна традиция от